Toepassingsgebied

Akoestische prestatie Rw

Kies een waarde tussen 50dB en 70dB

Inbraakwerendheid

Dikte: 205 mm
Luchtgeluidsisolatie Rw: 67 dB
Weerstand tegen brand: EI 120
Inbraakwerendheid: Classificatie RC2
Dikte: 205 mm
Luchtgeluidsisolatie Rw: 60 dB
Weerstand tegen brand: EI 120
Inbraakwerendheid: Classificatie RC2