Toepassingsgebied

Akoestische prestatie Rw

Kies een waarde tussen 49dB en 62dB

Inbraakwerendheid

Dikte: 125 mm
Luchtgeluidsisolatie Rw: 53 dB
Weerstand tegen brand: EI 60
Inbraakwerendheid: Classificatie RC2
Dikte: 125 mm
Luchtgeluidsisolatie Rw: 49 dB
Weerstand tegen brand: EI 60
Inbraakwerendheid: Classificatie RC3