Toepassingsgebied

Akoestische prestatie Rw

Kies een waarde tussen 65dB en 69dB

Blootstelling aan hogere vochtigheid