X Pro

Eenlaagse spuit- en handpleister voor algemene pleisterwerken

Specificaties

Toepassing en voordelen:

De X Pro pleister wordt universeel toegepast in de binnenafbouw en is geschikt:

  • voor gebruik op muren en plafonds; om aan te brengen op de meeste gebruikelijke ondergronden;
  • voor alle types van spuitmachines;
  • als handpleister omdat de reitijd verlengd werd waardoor de Gyproc® X Pro een aangepaste open tijd heeft in de kuip;
  • om de totale afbindtijd te regelen in functie van de gebruikte hoeveelheid water;
  • voor maximaal verwerkingsgemak en rendement, meer tijd om te reien Èn voor een uiterst glad en dicht eindresultaat.
Kleur:
wit
Kenmerken:

Gecalcineerd gips uit het 'Bekken van Parijs', verlicht met perliet en aangevuld met additieven. Het eindproduct bevat 98% calciumsulfaat.

Norm:
NBN EN 13279-1:2009
Type volgens norm:
lichtgewicht gips-bouwpleister
Type:
B4/50/2
Reactie bij brand:

A1

Mengverhouding:
19 +/-1 liter water/25 kg
Rendement:

3.0 m²/cm/25 kg

Verbruik:

8,3 kg/m²/cm

Verwerkingstijd:

tussen 3 en 4 uur in functie van de gebruikte hoeveelheid water

Droogtijd (wachttijd):
afhankelijk van de omgevings- en klimatoligsche omstandigheden, alsook de dikte van de pleisterlaag
Verwerkingstemperatuur:
Voegproduct: > 5°C
Ondergrond: 5°C - 30°C

Downloads

X Pro

De temperatuur van de omgeving en van de ondergrond bedraagt minstens 5 °C en hoogstens 30 °C. Na beëindiging van de pleisterwerken wordt de temperatuur in de ruimten gedurende ten minste drie dagen op minimum + 5 °C gehouden; nadien mag de temperatuur tot 0 °C dalen.

Poeder
45
6
45
45
50°C
45
45
1125kg
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
GP05
X Pro 25 kg TON
TO
X Pro 25kg EP/45
25202000
BAG
3496250207165
pallet
G79
G36
H61
L10275A4121
kg/l
+/- 0.65
--
Euro Pallet
1.1.1 c Gyproc X Pro V2.doc
--
+/- 1.00
S
Type verpakking: 
45 zakken van 25 kg op Euro-pallet
pal
--
Machine Applied OneCoat TON
http://www.gyproc.be/downloaddop?DOP=SG_GY_2013_E5EAE03_NL.pdf
GP0514000100010
<p>De bepleistering uitvoeren in ÈÈn laag met in de fabriek voorbereid en gebruiksklaar gecalcineerde gips uit het "Bekken van Parijs", verlicht met perliet en aangevuld met additieven <em>(GyprocÆ X Pro)</em>, type B4/50/2 volgens NBN EN 13279-1:2009.</p> <p>De bepleistering kan met een spuitmachine of manueel worden aangebracht. Het gipspleister heeft een los stortgewicht van 0,65 kg/l.</p>
dinsdag, 1. januari 2013 - 1:00
maandag, 1. februari 2021 - 1:00
maandag, 1. november 2021 - 1:00