HS P/12,5

Plafondbekledingen van houten vloeren en daken: enkele beplating op houten regels

Samenstelling

Totale dikte:
35.00 mm
Profielen:
47 x 22 + 47 x 22 mm
Beplating:
1 x 12,5 mm Gyproc® A
Spouwhoogte:
200 mm
Gewicht:
12 kg/m²

Eigenschappen

Maximale afstand plaatdragende profielen g:
bij dwarse plaatsing: 500 mm
Luchtgeluidisolatie: Rw: 38 dB
Verbetering ΔRw:
14dB
Rapport: Peutz A736 Pos. 1
Contactgeluidsisolatie Ln;w: 79
Contactgeluidsisolatie Ln;w (CL): 79 (-1)
Verbetering DLn;w:
12dB
Rapport: A736 Pos. 1

Montage

De houten onderstructuur opbouwen met op dikte geschaafde regels met afmetingen minimaal 47 x 22 mm, voor tussenafstand bevestigingspunten tot 600 mm.

De houten onderstructuur uitlijnen en vlak aanbrengen zodat de doorbuiging niet groter zal zijn dan 1/300 van de afstand van de bevestigingspunten.
De maximale afstand van de plaatdragende regels bedraagt 500 mm bij dwarse plaatsing of (400) mm bij overlangse plaatsing.

De (Gyproc® A) gipsplaten tegen de plaatdragende houten regels bevestigen met Snelbouwschroeven (212/35 mm) om de 250 mm.
De platen, in principe, dwars tegen de houten regels bevestigen en zo schikken dat eventuele kopse voegen van de platen verspringen.

In het plenum van het plafond eventueel voorzieningen zoals leidingen en elektra aanbrengen.
De naden tussen de platen en de binnenhoeken afwerken met voegband (P50 of G50) en voegproducten (JointFiller of Rifino Premium en ProMix Premium of JointFinisher Premium) volgens de voorschriften van de platenfabrikant . De schroefkoppen en eventueel het plaatoppervlak afwerken met dezelfde voegproducten in overeenstemming met het voorgeschreven kwaliteitsniveau. Voegen op droge platen, als er geen vormveranderingen ten gevolge van vocht- en/of temperatuurswisselingen te verwachten zijn en bij gecontroleerde hygrothermische omstandigheden op het werk (T > 7°C en RV tussen 40 en 70%).

Downloads

Verbetering DLn;w: 
12dB
Verbetering DRw: 
14dB
Luchtgeluidisolatie - Spectrale aanpassingswaarde C: 
-3dB
Contactgeluidisolatie Ln;w: 
79 dB
Gewicht: 
12 kg/m²
Luchtgeluidisolatie - Spectrale aanpassingswaarde Ctr: 
-9dB
Contactgeluidisolatie - Aanpassingswaarde CL: 
-1
BIM plugin object: 
Ja
Brand langs profielzijde getest: 
Ja
To WEB: 
Ja
Brand langs plaatzijde getest: 
Ja
Laboratorium 3: 
Peutz
Max. h.o.h. afstand plaatdragende profielen - Overlangse plaatsing 1200mm plaatbreedte: 
(400)
Maximale overspanning houten regel, dikte 22mm: 
600
Rapport nummer 3: 
A736 Pos. 1
Systeemnaam: 
HS P/12,5
Systeemcategorie: 
Compositio_frame_Tra: 
47 x 22