HS P/Gygant A

Plafondbekledingen van houten vloeren en daken: enkele Gygant® beplating op houten regels, geïsoleerd

Samenstelling

Totale dikte:
32.00 mm
Profielen:
47 x 22 + 47 x 22 mm
Beplating:
1 x 9,5 mm Gyproc® Gygant®
Isolatie:
dikte 50 mm - 16 kg/m³
Gewicht:
12 kg/m²

Eigenschappen

Maximale afstand plaatdragende profielen g:
bij dwarse plaatsing: 400 mm

Montage

De houten onderstructuur opbouwen met op dikte geschaafde regels met afmetingen minimaal 47 x 22 mm, voor tussenafstand bevestigingspunten tot 650 mm.

De houten onderstructuur uitlijnen en vlak aanbrengen zodat de doorbuiging niet groter zal zijn dan 1/300 van de afstand van de bevestigingspunten.
De maximale afstand van de plaatdragende regels bedraagt 400 mm bij dwarse plaatsing of (300) mm bij overlangse plaatsing.

De (Gygant®) gipsplaten tegen de plaatdragende houten regels bevestigen met Snelbouwschroeven (212/35 mm) om de 250 mm.
De platen, in principe, dwars tegen de houten regels bevestigen en zo schikken dat eventuele kopse voegen van de platen verspringen.

In geval van akoestische isolatie, de (Isover Sonepanel) glaswol nauwaansluitend aanbrengen in het plenum zodat een aaneengesloten geheel wordt gevormd. In geval van thermische en akoestische isolatie onder hellend dak, de (Isover Isoconfort 35 Isover Isoconfort 32) glaswol aanbrengen in een zodanige isolatiedikte dat de beschikbare ruimte volledig wordt opgevuld tot tegen het onderdak indien dit capillair en dampopen is (cfr. TV 251 van het WTCB). De isolatie tussen kepers en/of spanten klemmen. Wanneer een tweede laag wordt aangebracht, deze dwars over de eerste laag aanbrengen om zoveel mogelijk de eventuele koudebruggen (kepers/spanten) te minimaliseren. De isolatie (eventueel) luchtdicht afwerken door een vochtregulerend (Isover Vario KM Duplex) dampscherm aan te brengen op de onderstructuur. De verschillende dampschermbanen plaatsen met een overlapping van 100 tot 150 mm, en de naden afkleven met een eenzijdige (Isover Vario KB1) kleefband. De luchtdichte aansluiting van het vochtregulerende dampscherm met andere bouwdelen verzekeren door het aanbrengen van een dichtingsmastiek (Isover Vario DoubleFit), ononderbroken en met diameter 6 tot 8 mm waarop het vochtregulerende dampscherm licht wordt aangedrukt. De glaswolplaten en (eventueel) dampremmende laag plaatsen volgens de voorschriften van de glaswolfabrikant .

Downloads

Gewicht: 
12 kg/m²
BIM plugin object: 
Ja
Brand langs profielzijde getest: 
Ja
To WEB: 
Ja
Brand langs plaatzijde getest: 
Ja
Max. h.o.h. afstand plaatdragende profielen - Overlangse plaatsing 1200mm plaatbreedte: 
(300)
Maximale overspanning houten regel, dikte 22mm: 
650
Systeemnaam: 
HS P/Gygant A
Systeemcategorie: 
Compositio_frame_Tra: 
47 x 22