MS 100 HTH+A SW/2.50.2 A

Vrijstaande Metal Stud® schachtwand: dubbele beplating Habito® Hydro + Gyproc® A op enkel frame in modules, geïsoleerd

Samenstelling

Totale dikte:
100.00 mm
Profielen:
MSV50 + MSH50 mm
Beplating:
1 x 12,5 mm Habito® Hydro, 1 x 12,5 Gyproc® A
Isolatie:
dikte 50 mm - 16 kg/m³
Gewicht:
44 kg/m²

Eigenschappen

Maximale bouwhoogte volgens DIN 18183:
Toepassingsgebied I: 4000 mm (woningen, bureaus, ziekenhuiskamers)
Toepassingsgebied II: 3500 mm (auditoria, tentoonstellingsruimten)
Brandweerstand:
EI 60
Rapport: ISIB 2019-A-045
Maximale bouwhoogte volgens brandrapport:
Toepassingsgebied I: 3000 mm
Toepassingsgebied II: 3000 mm
Brandweerstand alleen geldig indien gemonteerd overeenkomstig de beschrijving zoals vermeld in het proefverslag.
Luchtgeluidisolatie: Rw: 52 dB
Rapport: Peutz Estim. R 1362-2-RA-001

Toegelaten gewicht per bevestigingspunt (kg)

Type bevestiging T F
Spaanplaatschroef diameter 5 mm¹
15 30

Toegelaten gewicht per bevestigingspunt (kg)

Type bevestiging T F
Holle wandplug
30 60

Montage

De schachtwand opbouwen uit modules met een breedte van max. 600 mm, bestaande uit 2 horizontale (MSH50) profielen en 2 verticale (MSV50) profielen, waartegen aan 1 zijde 2 lagen gipsplaten met breedte 600 mm worden aangebracht.
Eerst één laag (Gyproc® A) gipsplaten aanbrengen met Snelbouwschroeven (212/25 mm), maximaal h.o.h. 750 mm.
Dan één laag (Habito® H) gipsplaten aanbrengen met Snelbouwschroeven (HT/35 mm), maximaal h.o.h. 250 mm.
De platen verticaal tegen de stijlen bevestigen met een overlapping van 25 mm.

In de spouw van de wand (GW) glaswol isolatie plaatsen met een dikte van 50 mm volgens de voorschriften van de glaswolfabrikant .

Aan de zichtzijde van het frame eerst één laag (Gyproc® A) gipsplaten aanbrengen met Snelbouwschroeven (212/25 mm) om de 750 mm en daarna één laag (Habito® H) gipsplaten aanbrengen met Snelbouwschroeven (HT/35 mm) om de 250 mm.
De platen, in principe, verticaal tegen de stijlen bevestigen en zo schikken dat de voegen geschrankt zijn t.o.v. de platen langs dezelfde zijde van het frame.

De naden tussen de platen en de binnenhoeken aan de zichtzijde afwerken met voegband (P50 of G50) en voegproducten (JointFiller of Rifino Premium en ProMix Premium of JointFinisher Premium) volgens de voorschriften van de platenfabrikant . De schroefkoppen en eventueel het plaatoppervlak afwerken met dezelfde voegproducten in overeenstemming met het voorgeschreven kwaliteitsniveau. Voegen op droge platen, als er geen vormveranderingen ten gevolge van vocht- en/of temperatuurswisselingen te verwachten zijn en bij gecontroleerde hygrothermische omstandigheden op het werk (T > 7°C en RV tussen 40 en 70%).

Downloads

Gewicht: 
44 kg/m²
BIM plugin object: 
Ja
Brand langs profielzijde getest: 
Ja
To SysSel: 
Ja
To WEB: 
Ja
Brand langs plaatzijde getest: 
Ja
Laboratorium: 
ISIB
Systeemnaam: 
MS 100 HTH+A SW/2.50.2 A
max_hoogte_brand_gebied1: 
3000
max_hoogte_brand_gebied2: 
3000
Systeemcategorie: 
Compositio_frame_Tra: 
MSH50