MS 100 WR+A/2.50.2 A

Metal Stud® scheidingswand met verhoogde waterwerendheid: dubbele beplating Gyproc® WR + Gyproc® A op enkel frame, geïsoleerd

Samenstelling

Totale dikte:
100.00 mm
Profielen:
MSV50 + MSH50 mm
Beplating:
1 x 12,5 mm Gyproc® A 1 x 12,5 mm Gyproc® WR
Isolatie:
dikte 50 mm - 16 kg/m³
Gewicht:
44 kg/m²

Eigenschappen

Maximale bouwhoogte volgens DIN 18183:
Toepassingsgebied I: 4000 mm (woningen, bureaus, ziekenhuiskamers)
Toepassingsgebied II: 3500 mm (auditoria, tentoonstellingsruimten)
Brandweerstand:
EI 60
Rapport: ISIB 2015-A-067C
Maximale bouwhoogte volgens brandrapport:
Toepassingsgebied I: 4000 mm
Toepassingsgebied II: 3500 mm
Brandweerstand alleen geldig indien gemonteerd overeenkomstig de beschrijving zoals vermeld in het proefverslag.
Luchtgeluidisolatie: Rw: 50 dB
Rapport: TNO/KUL 4335-12

Montage

Horizontale (MSH50) profielen bevestigen aan vloer en plafond met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm, na tussenvoeging van de Soepele isolatieband.

Verticale (MSV50) profielen klemmen in de horizontale (MSH50) profielen max. h.o.h. 600 mm. Soepele isolatieband aanbrengen ter plaatse van alle randaansluitingen tegen het gebouw.

Aan beide zijden van het frame eerst één laag (Gyproc® A) gipsplaten aanbrengen met Snelbouwschroeven (212/25 mm) om de 750 mm.
Dan één laag (Gyproc® WR) gipsplaten aanbrengen met Snelbouwschroeven (212/35 mm) om de 250 mm.
De platen, in principe, verticaal tegen de stijlen bevestigen en zo schikken dat de voegen geschrankt zijn zowel t.o.v. de platen aan de andere zijde als t.o.v. de platen aan dezelfde zijde van het frame.

In de spouw van de wand (GW) glaswol isolatie plaatsen met een dikte van 50 mm volgens de voorschriften van de glaswolfabrikant . Eventueel andere voorzieningen zoals leidingen, elektra en achterhout aanbrengen.
De naden tussen de platen en de binnenhoeken afwerken met voegband (P50 of G50) en voegproducten (JointFiller of Rifino Premium en ProMix Premium of JointFinisher Premium) volgens de voorschriften van de platenfabrikant . De schroefkoppen en eventueel het plaatoppervlak afwerken met dezelfde voegproducten in overeenstemming met het voorgeschreven kwaliteitsniveau. Voegen op droge platen, als er geen vormveranderingen ten gevolge van vocht- en/of temperatuurswisselingen te verwachten zijn en bij gecontroleerde hygrothermische omstandigheden op het werk (T > 7°C en RV tussen 40 en 70%).

Downloads

Luchtgeluidisolatie - Spectrale aanpassingswaarde C: 
-2dB
Gewicht: 
44 kg/m²
Luchtgeluidisolatie - Spectrale aanpassingswaarde Ctr: 
-8dB
BIM plugin object: 
Ja
To SysSel: 
Ja
To WEB: 
Ja
Laboratorium: 
ISIB
Systeemnaam: 
MS 100 WR+A/2.50.2 A
max_hoogte_brand_gebied1: 
4000
max_hoogte_brand_gebied2: 
3500
Systeemcategorie: 
Compositio_frame_Tra: 
MSH50