MS 125/1.100.1

Metal Stud® scheidingswand: enkele beplating op enkel frame

Samenstelling

Totale dikte:
125.00 mm
Profielen:
MSV100 + MSH100 mm
Beplating:
1 x 12,5 mm Gyproc® A
Spouwhoogte:
100 mm
Gewicht:
23 kg/m²

Eigenschappen

Maximale bouwhoogte volgens DIN 18183:
Toepassingsgebied I: 5000 mm (woningen, bureaus, ziekenhuiskamers)
Toepassingsgebied II: 4250 mm (auditoria, tentoonstellingsruimten)
Brandweerstand:
EI 30
Rapport: ISIB 2015-A-067B
Maximale bouwhoogte volgens brandrapport:
Toepassingsgebied I: 4000 mm
Toepassingsgebied II: 4000 mm
Brandweerstand alleen geldig indien gemonteerd overeenkomstig de beschrijving zoals vermeld in het proefverslag.
Luchtgeluidisolatie: Rw: 38 dB
Rapport: KUL - TNO PV 4335/DGT-RPT-020027-9

Toegelaten gewicht per bevestigingspunt (kg)

Type bevestiging T F
Gyproc® metalen Schroefplug²
15 25

Toegelaten gewicht per bevestigingspunt (kg)

Type bevestiging T F
Holle wandplug
15 30

Montage

Horizontale (MSH100) profielen bevestigen aan vloer en plafond met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm, na tussenvoeging van de Soepele isolatieband.

Verticale (MSV100) profielen klemmen in de horizontale (MSH100) profielen max. h.o.h. 600 mm. Soepele isolatieband aanbrengen ter plaatse van alle randaansluitingen tegen het gebouw.

Aan beide zijden van het frame een laag (Gyproc® A) gipsplaten aanbrengen met Snelbouwschroeven (212/25 mm) om de 250 mm.
De platen, in principe, verticaal tegen de stijlen bevestigen en zo schikken dat de voegen geschrankt zijn t.o.v. de platen aan de andere zijde van het frame.

In de spouw van de wand eventueel voorzieningen zoals leidingen, elektra en achterhout aanbrengen.
De naden tussen de platen en de binnenhoeken afwerken met voegband (P50 of G50) en voegproducten (JointFiller of Rifino Premium en ProMix Premium of JointFinisher Premium) volgens de voorschriften van de platenfabrikant . De schroefkoppen en eventueel het plaatoppervlak afwerken met dezelfde voegproducten in overeenstemming met het voorgeschreven kwaliteitsniveau. Voegen op droge platen, als er geen vormveranderingen ten gevolge van vocht- en/of temperatuurswisselingen te verwachten zijn en bij gecontroleerde hygrothermische omstandigheden op het werk (T > 7°C en RV tussen 40 en 70%).

Downloads

Luchtgeluidisolatie - Spectrale aanpassingswaarde C: 
-1dB
Gewicht: 
23 kg/m²
Luchtgeluidisolatie - Spectrale aanpassingswaarde Ctr: 
-6dB
To WEB: 
Ja
Laboratorium: 
ISIB
Systeemnaam: 
MS 125/1.100.1
max_hoogte_brand_gebied1: 
4000
max_hoogte_brand_gebied2: 
4000
Systeemcategorie: 
Compositio_frame_Tra: 
MSH100