MS 150 Rf/2.100.2 A

Metal Stud® scheidingswand: dubbele Rf beplating op enkel frame, geïsoleerd

Samenstelling

Totale dikte:
150.00 mm
Profielen:
MSV100 + MSH100 mm
Beplating:
2 x 12,5 mm Gyproc® Rf
Isolatie:
dikte 50 mm - 35 kg/m³
Spouwhoogte:
100 mm
Gewicht:
47 kg/m²

Eigenschappen

Maximale bouwhoogte volgens DIN 18183:
Toepassingsgebied I: 6500 mm (woningen, bureaus, ziekenhuiskamers)
Toepassingsgebied II: 5750 mm (auditoria, tentoonstellingsruimten)
Brandweerstand:
EI 120
Rapport: ISIB 2015-A-067D
Maximale bouwhoogte volgens brandrapport:
Toepassingsgebied I: 5000 mm
Toepassingsgebied II: 5000 mm
Brandweerstand alleen geldig indien gemonteerd overeenkomstig de beschrijving zoals vermeld in het proefverslag.
Luchtgeluidisolatie: Rw: 52 dB
Rapport: estim

Montage

Horizontale (MSH100) profielen bevestigen aan vloer en plafond met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm, na tussenvoeging van de Soepele isolatieband.

Verticale (MSV100) profielen klemmen in de horizontale (MSH100) profielen max. h.o.h. 600 mm. Soepele isolatieband aanbrengen ter plaatse van alle randaansluitingen tegen het gebouw.

Aan beide zijden van het frame twee lagen (Gyproc® Rf) gipsplaten aanbrengen met Snelbouwschroeven (212/25 mm) om de 750 mm voor de eerste laag en met Snelbouwschroeven (212/35 mm) om de 250 mm voor de buitenste laag.
De platen, in principe, verticaal tegen de stijlen bevestigen en zo schikken dat de voegen geschrankt zijn zowel t.o.v. de platen aan de andere zijde als t.o.v. de platen aan dezelfde zijde van het frame.

In de spouw van de wand rotswol isolatie plaatsen met een dikte van 50 mm volgens de voorschriften van de fabrikant. Eventueel kunnen andere voorzieningen zoals leidingen, elektra en achterhout aangebracht worden.
De naden tussen de platen en de binnenhoeken afwerken met voegband (P50 of G50) en voegproducten (JointFiller of Rifino Premium en ProMix Premium of JointFinisher Premium) volgens de voorschriften van de platenfabrikant . De schroefkoppen en eventueel het plaatoppervlak afwerken met dezelfde voegproducten in overeenstemming met het voorgeschreven kwaliteitsniveau. Voegen op droge platen, als er geen vormveranderingen ten gevolge van vocht- en/of temperatuurswisselingen te verwachten zijn en bij gecontroleerde hygrothermische omstandigheden op het werk (T > 7°C en RV tussen 40 en 70%).

Downloads

Luchtgeluidisolatie - Spectrale aanpassingswaarde C: 
-3dB
Gewicht: 
47 kg/m²
Luchtgeluidisolatie - Spectrale aanpassingswaarde Ctr: 
-8dB
BIM plugin object: 
Ja
To SysSel: 
Ja
To WEB: 
Ja
Laboratorium: 
ISIB
Systeemnaam: 
MS 150 Rf/2.100.2 A
max_hoogte_brand_gebied1: 
5000
max_hoogte_brand_gebied2: 
5000
Systeemcategorie: 
Compositio_frame_Tra: 
MSH100