MS 150/3.75.3

Metal Stud® scheidingswand: drievoudige beplating op enkel frame

Samenstelling

Totale dikte:
150.00 mm
Profielen:
MSV75 + MSH75 mm
Beplating:
3 x 12,5 mm Gyproc® A
Spouwhoogte:
75 mm
Gewicht:
60 kg/m²

Eigenschappen

Maximale bouwhoogte volgens DIN 18183:
Toepassingsgebied I: 6000 mm (woningen, bureaus, ziekenhuiskamers)
Toepassingsgebied II: 5500 mm (auditoria, tentoonstellingsruimten)
Brandweerstand:
EI 60
Rapport: ISIB 2015-A-067C
Maximale bouwhoogte volgens brandrapport:
Toepassingsgebied I: 6000 mm
Toepassingsgebied II: 5500 mm
Brandweerstand alleen geldig indien gemonteerd overeenkomstig de beschrijving zoals vermeld in het proefverslag.
Luchtgeluidisolatie: Rw: 47 dB
Rapport: KUL - TNO PV 4335/DGT-RPT-020027-19

Toegelaten gewicht per bevestigingspunt (kg)

Type bevestiging T F
Holle wandplug
25 50

Montage

Horizontale (MSH75) profielen bevestigen aan vloer en plafond met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm, na tussenvoeging van de Soepele isolatieband.

Verticale (MSV75) profielen klemmen in de horizontale (MSH75) profielen max. h.o.h. 600 mm. Soepele isolatieband aanbrengen ter plaatse van alle randaansluitingen tegen het gebouw.

Aan beide zijden van het frame drie lagen (Gyproc® A) gipsplaten aanbrengen met Snelbouwschroeven (212/25 mm) om de 750 mm voor de eerste laag, met Snelbouwschroeven (212/35 mm) om de 750 mm voor de tweede laag en met Snelbouwschroeven (212/55 mm) om de 250 mm voor de buitenste laag.
De platen, in principe, verticaal tegen de stijlen bevestigen en zo schikken dat de voegen geschrankt zijn zowel t.o.v. de platen aan de andere zijde als t.o.v. de platen aan dezelfde zijde van het frame.

In de spouw van de wand eventueel voorzieningen zoals leidingen, elektra en achterhout aanbrengen.
De naden tussen de platen en de binnenhoeken afwerken met voegband (P50 of G50) en voegproducten (JointFiller of Rifino Premium en ProMix Premium of JointFinisher Premium) volgens de voorschriften van de platenfabrikant . De schroefkoppen en eventueel het plaatoppervlak afwerken met dezelfde voegproducten in overeenstemming met het voorgeschreven kwaliteitsniveau. Voegen op droge platen, als er geen vormveranderingen ten gevolge van vocht- en/of temperatuurswisselingen te verwachten zijn en bij gecontroleerde hygrothermische omstandigheden op het werk (T > 7°C en RV tussen 40 en 70%).

Downloads

Luchtgeluidisolatie - Spectrale aanpassingswaarde C: 
-2dB
Gewicht: 
60 kg/m²
Luchtgeluidisolatie - Spectrale aanpassingswaarde Ctr: 
-7dB
BIM plugin object: 
Ja
To WEB: 
Ja
Laboratorium: 
ISIB
Systeemnaam: 
MS 150/3.75.3
max_hoogte_brand_gebied1: 
6000
max_hoogte_brand_gebied2: 
5500
Systeemcategorie: 
Compositio_frame_Tra: 
MSH75