MS 160 HT+A/2.50-50.2 AA

Metal Stud® scheidingswand: dubbele beplating Gyproc® A + Gyproc“ Habito® op dubbel onafhankelijk frame, geïsoleerd

Samenstelling

Totale dikte:
160.00 mm
Profielen:
MSV 50-50 + MSH 50-50 mm
Beplating:
1 x 12,5 mm Gyproc® A + 1 x 12,5 mm Gyproc® Habito®
Isolatie:
dikte 40 mm - 16 kg/m³
Spouwhoogte:
110 mm
Gewicht:
50 kg/m²

Eigenschappen

Maximale bouwhoogte volgens DIN 18183:
Toepassingsgebied I: 2600 mm (woningen, bureaus, ziekenhuiskamers)
Toepassingsgebied II: -- mm (auditoria, tentoonstellingsruimten)
Brandweerstand:
EI 60
Rapport: ISIB 2015-A-067C
Maximale bouwhoogte volgens brandrapport:
Toepassingsgebied I: 2600 mm

Brandweerstand alleen geldig indien gemonteerd overeenkomstig de beschrijving zoals vermeld in het proefverslag.
Luchtgeluidisolatie: Rw: 63 dB
Rapport: Peutz R 1362-2-RA-001

Montage

Horizontale (MSH50) profielen bevestigen aan vloer en plafond met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm, na tussenvoeging van de Soepele isolatieband. Een tussenafstand tussen de frames van ten minste 10 mm behouden.

Verticale (MSV50) profielen klemmen in de horizontale (MSH50) profielen max. h.o.h. 600 mm, ervoor zorgend dat de profielen van de frames mekaar niet raken. Soepele isolatieband aanbrengen ter plaatse van alle randaansluitingen tegen het gebouw.

Aan beide zijden van het frame eerst één laag (Gyproc® A) gipsplaten aanbrengen met Snelbouwschroeven (212/25 mm) om de 750 mm.
Dan één laag (Habito®) gipsplaten aanbrengen met Snelbouwschroeven (212/35 mm) om de 250 mm.
De platen, in principe, verticaal tegen de stijlen bevestigen en zo schikken dat de voegen geschrankt zijn zowel t.o.v. de platen aan de andere zijde als t.o.v. de platen aan dezelfde zijde van het frame.

In elk stijl- en regelwerk van de wand (GW) glaswol isolatie plaatsen met een dikte van 40 mm volgens de voorschriften van de glaswolfabrikant . Eventueel kunnen andere voorzieningen zoals leidingen, elektra en achterhout aangebracht worden.
De naden tussen de platen en de binnenhoeken afwerken met voegband (P50 of G50) en voegproducten (JointFiller of Rifino Premium en ProMix Premium of JointFinisher Premium) volgens de voorschriften van de platenfabrikant . De schroefkoppen en eventueel het plaatoppervlak afwerken met dezelfde voegproducten in overeenstemming met het voorgeschreven kwaliteitsniveau. Voor demonteerbare systemen gebruik een combinatie van Gyproc® LOOPD® Voegband en Gyproc® LOOPD® Voegmiddel (voor plaatsing, zie Gyproc® LOOPD® toepassingsrichtlijnen). Voegen op droge platen, als er geen vormveranderingen ten gevolge van vocht- en/of temperatuurswisselingen te verwachten zijn en bij gecontroleerde hygrothermische omstandigheden op het werk (T > 7°C en RV tussen 40 en 70%).

Downloads

Gewicht: 
50 kg/m²
BIM plugin object: 
Ja
To SysSel: 
Ja
To WEB: 
Ja
Laboratorium: 
ISIB
Systeemnaam: 
MS 160 HT+A/2.50-50.2 AA
max_hoogte_brand_gebied1: 
2600
Systeemcategorie: 
Compositio_frame_Tra: 
MSH 50-50