MS 175 DG/3.100.3 A

Stootvaste Metal Stud® scheidingswand in ruimtes met lichte blootstelling aan hogere luchtvochtigheid: drievoudige DuraGyp® beplating op enkel frame, geïsoleerd

Samenstelling

Totale dikte:
175.00 mm
Profielen:
MSV100 + MSH100 mm
Beplating:
3 x 12,5 mm Gyproc® DuraGyp®
Isolatie:
dikte 75 mm - 16 kg/m³
Spouwhoogte:
100 mm
Gewicht:
81 kg/m²

Eigenschappen

Maximale bouwhoogte volgens DIN 18183:
Toepassingsgebied I: 7000 mm (woningen, bureaus, ziekenhuiskamers)
Toepassingsgebied II: 6500 mm (auditoria, tentoonstellingsruimten)
Brandweerstand:
EI 120
Rapport: ISIB 2015-A-067D
Maximale bouwhoogte volgens brandrapport:
Toepassingsgebied I: 6000 mm
Toepassingsgebied II: 6000 mm
Brandweerstand alleen geldig indien gemonteerd overeenkomstig de beschrijving zoals vermeld in het proefverslag.
Luchtgeluidisolatie: Rw: 61 dB
Rapport: KUL 4292

Montage

Horizontale (MSH100) profielen bevestigen aan vloer en plafond met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm, na tussenvoeging van de Soepele isolatieband.

Verticale (MSV100) profielen klemmen in de horizontale (MSH100) profielen max. h.o.h. 600 mm. Soepele isolatieband aanbrengen ter plaatse van alle randaansluitingen tegen het gebouw.

Aan beide zijden van het frame drie lagen (DuraGyp® Standaard) gipsplaten aanbrengen met Snelbouwschroeven (HP/25 mm) om de 750 mm voor de eerste laag, met Snelbouwschroeven (HP/35 mm) om de 750 mm voor de tweede laag en met Snelbouwschroeven (HP/45 mm) om de 250 mm voor de buitenste laag.
De platen, in principe, verticaal tegen de stijlen bevestigen en zo schikken dat de voegen geschrankt zijn zowel t.o.v. de platen aan de andere zijde als t.o.v. de platen aan dezelfde zijde van het frame.

In de spouw van de wand (GW) glaswol isolatie plaatsen met een dikte van 75 mm volgens de voorschriften van de glaswolfabrikant . Eventueel andere voorzieningen zoals leidingen, elektra en achterhout aanbrengen.
De naden tussen de platen en de binnenhoeken afwerken met voegband (P50 of G50) en voegproducten (JointFiller of Rifino Premium en ProMix Premium of JointFinisher Premium) volgens de voorschriften van de platenfabrikant . De schroefkoppen en eventueel het plaatoppervlak afwerken met dezelfde voegproducten in overeenstemming met het voorgeschreven kwaliteitsniveau. Voegen op droge platen, als er geen vormveranderingen ten gevolge van vocht- en/of temperatuurswisselingen te verwachten zijn en bij gecontroleerde hygrothermische omstandigheden op het werk (T > 7°C en RV tussen 40 en 70%).

Downloads

Luchtgeluidisolatie - Spectrale aanpassingswaarde C: 
-2dB
Gewicht: 
81 kg/m²
Luchtgeluidisolatie - Spectrale aanpassingswaarde Ctr: 
-6dB
BIM plugin object: 
Ja
To SysSel: 
Ja
To WEB: 
Ja
Laboratorium: 
ISIB
Systeemnaam: 
MS 175 DG/3.100.3 A
max_hoogte_brand_gebied1: 
6000
max_hoogte_brand_gebied2: 
6000
Systeemcategorie: 
Compositio_frame_Tra: 
MSH100