MS 260 HTH/2.100-100.2 AA

Stootvaste Metal Stud® scheidingswand in ruimtes met lichte blootstelling aan hogere luchtvochtigheid: dubbele Habito® beplating op dubbel frame, geïsoleerd

Samenstelling

Totale dikte:
210.00 mm
Profielen:
MSV 75-75 + MSH 75-75 mm
Beplating:
2 x 12,5 mm Gyproc® Habito® H
Isolatie:
dikte 60 mm - 16 kg/m³
Gewicht:
58 kg/m²

Eigenschappen

Maximale bouwhoogte volgens DIN 18183:
Toepassingsgebied I: 3500 mm (woningen, bureaus, ziekenhuiskamers)
Toepassingsgebied II: 2750 mm (auditoria, tentoonstellingsruimten)
Brandweerstand:
EI 60
Rapport: ISIB 2015-A-067C
Maximale bouwhoogte volgens brandrapport:
Toepassingsgebied I: 3500 mm
Toepassingsgebied II: 2750 mm
Brandweerstand alleen geldig indien gemonteerd overeenkomstig de beschrijving zoals vermeld in het proefverslag.
Luchtgeluidisolatie: Rw: 71 dB
Rapport: WTCB AC-19-068-03

Montage

Horizontale (MSH75) profielen bevestigen aan vloer en plafond met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm, na tussenvoeging van de Soepele isolatieband. Een tussenafstand tussen de frames van ten minste 10 mm behouden.

Verticale (MSV75) profielen klemmen in de horizontale (MSH75) profielen max. h.o.h. 600 mm, ervoor zorgend dat de profielen van de frames mekaar niet raken. Soepele isolatieband aanbrengen ter plaatse van alle randaansluitingen tegen het gebouw.

Aan de buitenzijde van elk stijl- en regelwerk twee lagen (Habito® H) gipsplaten aanbrengen met Snelbouwschroeven (HT/26 mm) om de 750 mm voor de eerste laag en met Snelbouwschroeven (HT/41 mm) om de 250 mm voor de buitenste laag.
De platen, in principe, verticaal tegen de stijlen bevestigen en zo schikken dat de voegen geschrankt zijn zowel t.o.v. de platen aan de andere zijde als t.o.v. de platen aan dezelfde zijde van het frame.

In elk stijl- en regelwerk van de wand (GW) glaswol isolatie plaatsen met een dikte van 60 mm volgens de voorschriften van de glaswolfabrikant . Eventueel kunnen andere voorzieningen zoals leidingen, elektra en achterhout aangebracht worden.
De naden tussen de platen en de binnenhoeken afwerken met voegband (P50 of G50) en voegproducten (JointFiller of Rifino Premium en ProMix Hydro) volgens de voorschriften van de platenfabrikant . De schroefkoppen en eventueel het plaatoppervlak afwerken met dezelfde voegproducten in overeenstemming met het voorgeschreven kwaliteitsniveau. Voegen op droge platen, als er geen vormveranderingen ten gevolge van vocht- en/of temperatuurswisselingen te verwachten zijn en bij gecontroleerde hygrothermische omstandigheden op het werk (T > 7°C en RV tussen 40 en 70%).

Downloads

Luchtgeluidisolatie - Spectrale aanpassingswaarde C: 
-2dB
Gewicht: 
58 kg/m²
Luchtgeluidisolatie - Spectrale aanpassingswaarde Ctr: 
-9dB
BIM plugin object: 
Ja
To WEB: 
Ja
Laboratorium: 
ISIB
Systeemnaam: 
MS 260 HTH/2.100-100.2 AA
max_hoogte_brand_gebied1: 
3500
max_hoogte_brand_gebied2: 
2750
Systeemcategorie: 
Compositio_frame_Tra: 
MSH 75-75