MS 280/3.100+100.3

Metal Stud® scheidingswand: drievoudige beplating op dubbel gekoppeld frame

Samenstelling

Totale dikte:
280.00 mm
Profielen:
MSV 100+100 + MSH 100-100 mm
Beplating:
3 x 12,5 mm Gyproc® A
Spouwhoogte:
205 mm
Gewicht:
63 kg/m²

Eigenschappen

Maximale bouwhoogte volgens DIN 18183:
Toepassingsgebied I: 7000 mm (woningen, bureaus, ziekenhuiskamers)
Toepassingsgebied II: 6500 mm (auditoria, tentoonstellingsruimten)
Brandweerstand:
EI 60
Rapport: ISIB 2015-A-067C
Maximale bouwhoogte volgens brandrapport:
Toepassingsgebied I: 7000 mm
Toepassingsgebied II: 6500 mm
Brandweerstand alleen geldig indien gemonteerd overeenkomstig de beschrijving zoals vermeld in het proefverslag.
Luchtgeluidisolatie: Rw: 57 dB
Rapport: KUL - TNO PV 4335/DGT-RPT-020027-44

Toegelaten gewicht per bevestigingspunt (kg)

Type bevestiging T F
Holle wandplug
25 50

Montage

Horizontale (MSH100) profielen bevestigen aan vloer en plafond met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm, na tussenvoeging van de Soepele isolatieband. Een tussenafstand tussen de frames van ten minste 5 mm behouden.

Verticale (MSV100) profielen klemmen in de horizontale (MSH100) profielen max. h.o.h. 600 mm. Soepele isolatieband aanbrengen ter plaatse van alle randaansluitingen tegen het gebouw.
De stijlen van beide frames aan elkaar koppelen door middel van gipsstroken met een hoogte van ten minste 300 mm. De koppeling aanbrengen op 1/3 en 2/3 van de wandhoogte.

Aan de buitenzijde van elk stijl- en regelwerk drie lagen (Gyproc® A) gipsplaten aanbrengen met Snelbouwschroeven (212/25 mm) om de 750 mm voor de eerste laag, met Snelbouwschroeven (212/35 mm) om de 750 mm voor de tweede laag en met Snelbouwschroeven (212/55 mm) om de 250 mm voor de buitenste laag.
De platen, in principe, verticaal tegen de stijlen bevestigen en zo schikken dat de voegen geschrankt zijn zowel t.o.v. de platen aan de andere zijde als t.o.v. de platen aan dezelfde zijde van het frame.

In de spouw van de wand eventueel voorzieningen zoals leidingen, elektra en achterhout aanbrengen.
De naden tussen de platen en de binnenhoeken afwerken met voegband (P50 of G50) en voegproducten (JointFiller of Rifino Premium en ProMix Premium of JointFinisher Premium) volgens de voorschriften van de platenfabrikant . De schroefkoppen en eventueel het plaatoppervlak afwerken met dezelfde voegproducten in overeenstemming met het voorgeschreven kwaliteitsniveau. Voegen op droge platen, als er geen vormveranderingen ten gevolge van vocht- en/of temperatuurswisselingen te verwachten zijn en bij gecontroleerde hygrothermische omstandigheden op het werk (T > 7°C en RV tussen 40 en 70%).

Downloads

Luchtgeluidisolatie - Spectrale aanpassingswaarde C: 
-2dB
Gewicht: 
63 kg/m²
Luchtgeluidisolatie - Spectrale aanpassingswaarde Ctr: 
-7dB
To WEB: 
Ja
Laboratorium: 
ISIB
Systeemnaam: 
MS 280/3.100+100.3
max_hoogte_brand_gebied1: 
7000
max_hoogte_brand_gebied2: 
6500
Systeemcategorie: 
Compositio_frame_Tra: 
MSH 100-100