MS 80 Rf V/50.2 A

Metal Stud® voorzetwand: dubbele Rf beplating op enkel frame, geïsoleerd

Samenstelling

Totale dikte:
80.00 mm
Profielen:
MSV50 + MSH50 mm
Beplating:
2 x 15 mm Gyproc® Rf
Isolatie:
dikte 50 mm - 16 kg/m³
Gewicht:
30 kg/m²

Eigenschappen

Maximale bouwhoogte volgens DIN 18183:
Toepassingsgebied I: 2600 mm (woningen, bureaus, ziekenhuiskamers)
Toepassingsgebied II: - mm (auditoria, tentoonstellingsruimten)
Brandweerstand:
EI 60
Rapport: ISIB 2015-A-067F
Maximale bouwhoogte volgens brandrapport:
Toepassingsgebied I: 2600 mm

Brandweerstand alleen geldig indien gemonteerd overeenkomstig de beschrijving zoals vermeld in het proefverslag.

Montage

Horizontale (MSH50) profielen bevestigen aan vloer en plafond met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm, na tussenvoeging van de Soepele isolatieband, op een afstand van minstens 20 mm van de bestaande constructie.

Verticale (MSV50) profielen klemmen in de horizontale (MSH50) profielen max. h.o.h. 600 mm. Soepele isolatieband aanbrengen ter plaatse van alle randaansluitingen tegen het gebouw.

Aan één zijde van het frame twee lagen (Gyproc® Rf) gipsplaten aanbrengen met Snelbouwschroeven (212/35 mm) om de 750 mm voor de eerste laag en met Snelbouwschroeven (212/45 mm) om de 250 mm voor de buitenste laag.
De platen, in principe, verticaal tegen de stijlen bevestigen en zo schikken dat de voegen van beide lagen platen geschrankt zijn.

In de ruimte tussen (en achter) de metalen (Metal Stud) profielen (GW) glaswol isolatie aanbrengen met een dikte van 50 mm, ervoor zorgend dat het stuk isolatie ter hoogte van de insnijding achter het profiel terechtkomt. (Eventueel) Een vochtregulerend (Isover Vario KM Duplex) dampscherm kleven op de metalen profielen met een dubbelzijdige (Isover Vario KB2) kleefband. De verschillende dampschermbanen plaatsen met een overlapping van 100 tot 150 mm, en de naden afkleven met een eenzijdige (Isover Vario KB1) kleefband. De luchtdichte aansluiting van het vochtregulerende dampscherm met andere bouwdelen verzekeren door het aanbrengen van een dichtingsmastiek (Isover Vario DoubleFit), ononderbroken en met diameter 6 tot 8 mm waarop het vochtregulerende dampscherm licht wordt aangedrukt. De glaswolplaten en (eventueel) dampremmende laag plaatsen volgens de voorschriften van de glaswolfabrikant . Eventueel kunnen andere voorzieningen zoals leidingen, elektra en achterhout aangebracht worden.
De naden tussen de platen en de binnenhoeken afwerken met voegband (P50 of G50) en voegproducten (JointFiller of Rifino Premium en ProMix Premium of JointFinisher Premium) volgens de voorschriften van de platenfabrikant . De schroefkoppen en eventueel het plaatoppervlak afwerken met dezelfde voegproducten in overeenstemming met het voorgeschreven kwaliteitsniveau. Voegen op droge platen, als er geen vormveranderingen ten gevolge van vocht- en/of temperatuurswisselingen te verwachten zijn en bij gecontroleerde hygrothermische omstandigheden op het werk (T > 7°C en RV tussen 40 en 70%).

Downloads

Gewicht: 
30 kg/m²
BIM plugin object: 
Ja
Brand langs profielzijde getest: 
Ja
To SysSel: 
Ja
To WEB: 
Ja
Brand langs plaatzijde getest: 
Ja
Laboratorium: 
ISIB
Systeemnaam: 
MS 80 Rf V/50.2 A
max_hoogte_brand_gebied1: 
2600
Systeemcategorie: 
Compositio_frame_Tra: 
MSH50