PlaGyp D/Quattro 40 A_2

Akoestisch absorberend, afgehangen PlaGyp® D plafond: Gyptone® beplating met modulair perforatiepatroon op dubbel regelwerk, geïsoleerd

Samenstelling

Totale dikte:
93.00 mm
Profielen:
PlaGyp® PC60/27 + PlaGyp® PU27/48 mm
Plafondhangers:
  • PlaGyp® NH/NL
Beplating:
1 x 12,5 mm Gyptone® Quattro 40
Isolatie:
dikte 50 mm - 16 kg/m³
Spouwhoogte:
60 mm
Gewicht:
11 kg/m²

Eigenschappen

Overspanning plaatdragende profielen a x Overspanning primaire profielen d:
1200 x 1200 mm
Maximale afstand plaatdragende profielen g:
bij dwarse plaatsing: 400 mm
Stabiliteit bij brand
Sf 1/2 h
Rapport: ISIB 2015-A-046
Absorptie-coëfficient αw:
0.85

Montage

(PlaGyp® PU27/48) randprofielen bevestigen aan alle wanden rondom het plafond, met spijkerpluggen h.o.h. 625 mm, na tussenvoeging van de Soepele isolatieband.
Plafondhangers bevestigen met max. tussenafstand 1200 mm x 1200 mm of mm x mm; en rekening houdend met een max. toelaatbare kracht per ophanger van 240 N; of 400 N voor de Nonius-hanger als het profiel langs beide zijden wordt vastgeschroefd op de hanger.
Primaire profielen monteren boven de randprofielen en ophangen aan de plafondhangers.

(PlaGyp® PC60/27) plaatdragende profielen monteren tussen de randprofielen en ophangen aan de verbindingsruiters.
De maximale h.o.h.-afstand van de plaatdragende profielen bedraagt 400 mm bij dwarse plaatsing (of 300 mm bij overlangse plaatsing).

De (Gyptone® Quattro 40) gipsplaten dwars tegen de plaatdragende plafondprofielen bevestigen met zelftappende schroeven (GT/25 mm) om de 250 mm, met inachtneming van het perforatiepatroon (uitgelijnd in alle richtingen).
Aansluiting met verticale constructiedelen uitvoeren met behulp van niet-geperforeerde randstroken.

In geval van akoestische isolatie, de (Isover Sonepanel) glaswol nauwaansluitend aanbrengen in het plenum zodat een aaneengesloten geheel wordt gevormd. In geval van thermische en akoestische isolatie onder hellend dak, de (Isover Isoconfort 35 Isover Isoconfort 32) glaswol aanbrengen in een zodanige isolatiedikte dat de beschikbare ruimte volledig wordt opgevuld tot tegen het onderdak indien dit capillair en dampopen is (cfr. TV 251 van het WTCB). De isolatie tussen kepers en/of spanten klemmen. Wanneer een tweede laag wordt aangebracht, deze dwars over de eerste laag aanbrengen om zoveel mogelijk de eventuele koudebruggen (kepers/spanten) te minimaliseren. De isolatie (eventueel) luchtdicht afwerken door een vochtregulerend (Isover Vario KM Duplex) dampscherm aan te brengen op de onderstructuur. De verschillende dampschermbanen plaatsen met een overlapping van 100 tot 150 mm, en de naden afkleven met een eenzijdige (Isover Vario KB1) kleefband. De luchtdichte aansluiting van het vochtregulerende dampscherm met andere bouwdelen verzekeren door het aanbrengen van een dichtingsmastiek (Isover Vario DoubleFit), ononderbroken en met diameter 6 tot 8 mm waarop het vochtregulerende dampscherm licht wordt aangedrukt. De glaswolplaten en (eventueel) dampremmende laag plaatsen volgens de voorschriften van de glaswolfabrikant .
De naden tussen de platen en de binnenhoeken afwerken met voegband (P50 of G50) en voegproducten (JointFiller of Rifino Premium en ProMix Premium of JointFinisher Premium) volgens de voorschriften van de platenfabrikant . De schroefkoppen en eventueel het plaatoppervlak afwerken met dezelfde voegproducten in overeenstemming met het voorgeschreven kwaliteitsniveau. Voegen op droge platen, als er geen vormveranderingen ten gevolge van vocht- en/of temperatuurswisselingen te verwachten zijn en bij gecontroleerde hygrothermische omstandigheden op het werk (T > 7°C en RV tussen 40 en 70%).

Downloads

Absorptiefactor aw: 
0,85 L
Gewicht: 
11 kg/m²
SDF: 
To SysSel: 
Ja
To WEB: 
Ja
Laboratorium: 
ISIB
Max. h.o.h. afstand plaatdragende profielen - Overlangse plaatsing 1200mm plaatbreedte: 
300
Systeemnaam: 
PlaGyp D/Quattro 40 A
Systeemcategorie: 
Compositio_frame_Tra: 
PlaGyp® PU27/48