Vertebra P/9,5 A

Gebogen plafond: enkele beplating op Vertebra frame, geïsoleerd

Samenstelling

Totale dikte:
130.00 mm
Profielen:
Vertebra SP50/27 + Vertebra VT45 mm
Beplating:
1 x 9,5 mm Gyproc® A
Gewicht:
11 kg/m²

Eigenschappen

Overspanning plaatdragende profielen a x Overspanning primaire profielen d:
1500 x 1000 mm of 1250 x 1250 mm
Maximale afstand plaatdragende profielen g:
bij dwarse plaatsing: 400 mm

Montage

(Vertebra VT45) flexibele primaire profielen in vorm brengen en langs beide zijden verstevigen met op de gewenste vorm gesneden gipsplaat- of multiplex-stroken.
De primaire profielen aan de draagstructuur ophangen met dubbele veerklem en ophangdraden, met max. tussenafstand 1500 mm x 1000 mm of 1250 mm x 1250 mm; en rekening houdend met een max. toelaatbare kracht per ophanger van 150 N.

(Vertebra SP50/27) Plaatdragende profielen klikken op de primaire profielen, met max. tussenafstand 400 mm of volgens de te realiseren kromtestraal.
Ter plaatse van aansluitingen tussen gebogen plafonds en andere constructies speciale aansluitingsprofielen gebruiken.

Een laag (Gyproc® A) gipsplaten aanbrengen met Snelbouwschroeven (212/25 mm) om de 250 mm.
De platen, in principe, dwars tegen de plaatdragende profielen bevestigen en eventuele kopse voegen van de platen laten verspringen.

In geval van akoestische isolatie, de (Isover Sonepanel) glaswol nauwaansluitend aanbrengen in het plenum zodat een aaneengesloten geheel wordt gevormd. In geval van thermische en akoestische isolatie onder hellend dak, de (Isover Isoconfort 35 Isover Isoconfort 32) glaswol aanbrengen in een zodanige isolatiedikte dat de beschikbare ruimte volledig wordt opgevuld tot tegen het onderdak indien dit capillair en dampopen is (cfr. TV 251 van het WTCB). De isolatie tussen kepers en/of spanten klemmen. Wanneer een tweede laag wordt aangebracht, deze dwars over de eerste laag aanbrengen om zoveel mogelijk de eventuele koudebruggen (kepers/spanten) te minimaliseren. De isolatie (eventueel) luchtdicht afwerken door een vochtregulerend (Isover Vario KM Duplex) dampscherm aan te brengen op de onderstructuur. De verschillende dampschermbanen plaatsen met een overlapping van 100 tot 150 mm, en de naden afkleven met een eenzijdige (Isover Vario KB1) kleefband. De luchtdichte aansluiting van het vochtregulerende dampscherm met andere bouwdelen verzekeren door het aanbrengen van een dichtingsmastiek (Isover Vario DoubleFit), ononderbroken en met diameter 6 tot 8 mm waarop het vochtregulerende dampscherm licht wordt aangedrukt. De glaswolplaten en (eventueel) dampremmende laag plaatsen volgens de voorschriften van de glaswolfabrikant .
De naden tussen de platen en de binnenhoeken afwerken met voegband (P50 of G50) en voegproducten (JointFiller of Rifino Premium en ProMix Premium of JointFinisher Premium) volgens de voorschriften van de platenfabrikant . De schroefkoppen en eventueel het plaatoppervlak afwerken met dezelfde voegproducten in overeenstemming met het voorgeschreven kwaliteitsniveau. Voegen op droge platen, als er geen vormveranderingen ten gevolge van vocht- en/of temperatuurswisselingen te verwachten zijn en bij gecontroleerde hygrothermische omstandigheden op het werk (T > 7°C en RV tussen 40 en 70%).

Downloads

Gewicht: 
11 kg/m²
BIM plugin object: 
Ja
Brand langs profielzijde getest: 
Ja
To WEB: 
Ja
Brand langs plaatzijde getest: 
Ja
Maximale overspanning plaatdragende profielen a_2: 
1250
Maximale overspanning primaire profielen d_2: 
1250
Systeemnaam: 
Vertebra P/9,5 A
Systeemcategorie: 
Compositio_frame_Tra: 
Vertebra VT45