Gyproc®, de brandveilige keuze

Gyproc®, de brandveilige keuze

Verhoog de veiligheid met onze brandwerende gipsplaten.

Brandveiligheid: de hoogste prioriteit

Bouwmaterialen kunnen een grote invloed hebben op de brandveiligheid van een gebouw of ruimte. Bij Gyproc® stellen we dan ook hoge eisen aan de materialen waaruit onze brandwerende systemen worden samengesteld.

 

Als professional moet je niet alleen rekening houden met de brandwetgeving (die verschilt van land tot land) en vooropgestelde brandclassificaties, maar vaak ook met de eisen van de brandweer of de verzekeringsmaatschappij. Bovenop de brandveiligheid kunnen ook bijkomende eisen worden gesteld op vlak van akoestiek, stootvastheid of vochtbestendigheid. Gyproc® biedt de mogelijkheid om verschillende eisen te combineren in speciaal daarvoor ontwikkelde gipsplaten, of high performance boards.

 

Of het nu gaat om een wand of een plafond: Gyproc® helpt je bij het kiezen van de meest efficiënte én veilige oplossing die aan alle eisen voldoet. Bij ons vind je plafonds, scheidings- en voorzetwanden met brandclassificaties EI 30, EI 60 en EI 120 en dragende scheidingswanden met classificatie REI 60.

 

Met onze Gyproc® Systeemselector vind je in enkele stappen het juiste systeem voor de gewenste toepassing.

Reactie bij brand

Alles begint bij de mate waarin bouwmaterialen bijdragen tot de ontwikkeling van een beginnende brand. Hoe sterk  de bijdrage van het materiaal precies is, wordt bepaald door verschillende factoren zoals de ontvlambaarheid, de calorische waarde bij verbranding, het vlamvoortplantingsgedrag en in welke mate er rookgassen vrijkomen.

Bouwmaterialen worden geclassificeerd volgens de norm NBN EN 13501-1. A.-s.d., waarbij A de brandbaarheid, s de rookvorming en d de eventuele vorming van brandende vallende deeltjes aanduidt. De gipsplaten van Gyproc® zijn volgens EN 520:2009 geclassificeerd:

 

Decision Commission 2003/43EC

 • Plaatdikte > 9,5 mm
 • Gipskern > 600 kg/m3 en klasse A1
 • Kartongewicht < 220 g/m2 plaat
 • Klasse A2-s1,d0
 • NBN EN 13501-1
   

Stabiliteit bij brand

De eis ‘stabiliteit bij brand’ wordt enkel in België gehanteerd en geldt uitsluitend voor verlaagde plafonds. Men kijkt hierbij gedurende dertig minuten naar het gedrag van het plafond bij een volledig ontwikkelde brand. Deze eis geldt voor gangen, inkomhallen en publieke ruimtes. Bij een brand is het namelijk belangrijk dat ruimtes die dienst doen als vluchtwegen, voldoende lang vrij blijven voor de evacuatie van mensen. Maar ook om toegang te bieden aan de hulpdiensten.

 

Het plafond wordt onderworpen aan een genormaliseerde test waarbij het moet voldoen aan het criterium ‘stabiliteit’. Op basis van de resultaten wordt het geclassificeerd volgens de NBN 713.020 norm, aangevuld met nota 1392 SN van de Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing van 15 september 2011.

Brandweerstand

Om de brandweerstand van een bouwelement te bepalen wordt het onderworpen aan een test volgens Europese norm.

 

Niet-dragende systemen worden onderworpen aan een genormaliseerde test waarbij ze worden beoordeeld op vlamdichtheid (E) en thermische isolatie (I). Op basis van de resultaten worden de systemen geclassificeerd volgens de Europese norm voor brandweerstand: EN 13501-2. Naargelang de resultaten worden ze ingedeeld in een klasse: EI 30, EI 60, EI 120.

 

Dragende systemen worden gedurende de test voorzien van de nominaal te verwachten praktijkbelasting en worden bijkomend beoordeeld op stabiliteit en doorbuiging (R). Naargelang de resultaten worden deze ingedeeld in een klasse REI 60 of REI 120.

De maximale hoogte die een lichte scheidingswand in normale omgevingscondities mag hebben, is bepaald volgens DIN 18183. Deze norm maakt een onderscheid per toepassingsdomein:

 • Toepassingsdomein I (woningen, hotels, kantoren, ziekenhuiskamers …  ) 
 • Toepassingsdomein II (auditoria, tentoonstellingsruimtes, verkoopruimtes …)
   

De maximale hoogte van brandwerende scheidingswanden wordt echter vastgelegd in het direct toepassingsdomein van het classificatierapport volgens EN 13501-2 en is gebaseerd op de hoogte van de testwand en de behaalde resultaten.

Daken en vloeren

Door vloeren en daken te beschermen met een Gyproc® plafond kun je de benodigde brandclassificatie verkrijgen. Vloeren bijkomend voorzien van een droge dekvloer Rigidur® Floor hebben ook een classificatie van boven naar onder.

 

Houten dakconstructies

 • REI 60: houten gordingendak beschermd met zelfdragende Metal Stud® structuur - dubbele beplating Gyproc® Rf 12,5 mm
 • REI 60: houten spantendak beschermd met opgehangen PlaGyp® structuur - dubbele beplating Gyproc® Rf 12,5 mm

 

Houten vloeren

 • REI 60: houten vloer beschermd met opgehangen PlaGyp® structuur – dubbele beplating Gyproc® Rf 15 mm en Rigidur® Floor (indien brandeis boven-onder)
 • REI 60: houten vloer beschermd met zelfdragende Metal Stud® structuur – dubbele beplating Gyproc® Rf 15 mm en Rigidur® Floor (indien brandeis boven-onder)
 • REI 120: houten vloer beschermd met opgehangen PlaGyp® structuur – dubbel beplating FireBloc® S 25 mm en Rigidur® Floor (indien brandeis boven-onder)