Toepassingsgebied

Akoestische prestatie Rw

Kies een waarde tussen 47dB en 58dB

Inbraakwerendheid

Dikte: 100 mm
Luchtgeluidsisolatie Rw: 50 dB
Weerstand tegen brand: EI 60
Inbraakwerendheid: Classificatie RC2
Dikte: 100 mm
Luchtgeluidsisolatie Rw: 47 dB
Weerstand tegen brand: EI 60
Inbraakwerendheid: Classificatie RC3