HS P/Gyplat_EI 30

Plafond op enkele houten structuur met enkele beplating op enkel regelwerk, met bepleistering X Pro®

Samenstelling

Totale dikte:
70.00 mm
Profielen:
47 x 22 + 47 x 22 mm
Beplating:
Gyplat® 9,5 mm + X Pro® 15 mm
Gewicht:
28 kg/m²

Eigenschappen

Overspanning plaatdragende profielen a x Overspanning primaire profielen d:
800 mm
Maximale afstand plaatdragende profielen g:
bij dwarse plaatsing: 400 mm
Brandweerstand:
EI 30
Rapport: ISIB 2018-A-009

Montage

De houten onderstructuur opbouwen met op dikte geschaafde regels met afmetingen minimaal 47 x 22 mm, voor tussenafstand bevestigingspunten tot mm.

De houten onderstructuur uitlijnen en vlak aanbrengen zodat de doorbuiging niet groter zal zijn dan 1/300 van de afstand van de bevestigingspunten.
De maximale afstand van de plaatdragende regels bedraagt 400 mm bij dwarse plaatsing of mm bij overlangse plaatsing.

Een laag (Gyplat®) gipsplaten dwars aanbrengen met Snelbouwschroeven ( mm) om de mm. Minimaal 6 schroeven per plaatbreedte van 600 mm gebruiken.
Tussen de ronde langskanten een afstand van 3 à 5 mm laten.
De kopse voegen van de platen laten verspringen en steeds bevestigen op de (47 x 22) plaatdragende profielen.

In het plenum van het plafond eventueel voorzieningen zoals leidingen en elektra aanbrengen.
Zo vlug mogelijk na het aanbrengen van de (Gyplat®) gipsplaten de bepleistering (X Pro) aanbrengen. De specie alleen met zuiver water aanmaken en zonder verdere toeslagstoffen. Hierbij de overlangs naden vol en zat zetten en de bepleistering aanbrengen over het volledige oppervlak. De bepleistering uitvoeren overeenkomstig Technische Voorlichtingen TV 199 en TV 201. Gipsbepleisteringen verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C. De gemiddelde dikte van de (X Pro) bepleistering volgt de algemene toepassingsrichtlijnen van het product, of de specifieke voorschriften volgens de geldende rapporten en attesten. De bepleistering insnijden ter plaatse van aansluitingen met andere materialen of structuren.

Downloads

Gewicht: 
28 kg/m²
BIM plugin object: 
Ja
Brand langs profielzijde getest: 
Ja
To SysSel: 
Ja
To WEB: 
Ja
Brand langs plaatzijde getest: 
Ja
Laboratorium: 
ISIB
Systeemnaam: 
HS P/Gyplat
Systeemcategorie: 
Compositio_frame_Tra: 
47 x 22