HS/Therm+ 60

Muurbekleding op houten onderstructuur met Placotherm®+ panelen

Samenstelling

Totale dikte:
103.00 mm
Beplating:
1 x Placotherm®+ 12,5/60
Gewicht:
13 kg/m²

Eigenschappen

Montage

De houten onderstructuur opbouwen met op dikte geschaafde regels:
- afmetingen minimaal 22 x 45 mm, voor tussenafstand bevestigingspunten tot 650 mm.
- afmetingen minimaal 30 x 45 mm, voor tussenafstand bevestigingspunten tot 800 mm.

De houten onderstructuur te lood stellen, uitlijnen en vlak aanbrengen. Het regelwerk horizontaal plaatsen (dwarse plaatsing van de platen) met een max. h.o.h. afstand van 500 mm.
In sommige omstandigheden kan ook worden gekozen voor een verticaal regelwerk (overlangse plaatsing van de platen) met een max. h.o.h. afstand van 400 mm.

De (Placotherm®+ 12,5/60) gipsplaten tegen de plaatdragende houten regels bevestigen met Snelbouwschroeven (212/90 mm) om de 250 mm.
De platen, in principe, verticaal tegen de houten regels bevestigen en zo schikken dat eventuele kopse voegen van de platen verspringen.

In de spouw van de wand eventueel voorzieningen zoals leidingen, elektra en achterhout aanbrengen.
De naden tussen de platen en de binnenhoeken afwerken met voegband (P50 of G50) en voegproducten (JointFiller of Rifino Premium en ProMix Premium of JointFinisher Premium) volgens de voorschriften van de platenfabrikant . De schroefkoppen en eventueel het plaatoppervlak afwerken met dezelfde voegproducten in overeenstemming met het voorgeschreven kwaliteitsniveau. Voegen op droge platen, als er geen vormveranderingen ten gevolge van vocht- en/of temperatuurswisselingen te verwachten zijn en bij gecontroleerde hygrothermische omstandigheden op het werk (T > 7°C en RV tussen 40 en 70%).

Downloads

Gewicht: 
13 kg/m²
BIM plugin object: 
Ja
Brand langs profielzijde getest: 
Ja
To WEB: 
Ja
Brand langs plaatzijde getest: 
Ja
Systeemnaam: 
HS/Therm+ 60
Systeemcategorie: