MS 100 P/75.2

Vrijdragend Metal Stud® plafond: dubbele beplating op MS frame

Samenstelling

Totale dikte:
100.00 mm
Profielen:
MSV75 + MSH75 mm
Beplating:
2 x 12,5 mm Gyproc® A
Gewicht:
24 kg/m²

Eigenschappen

Maximale overspanning bij h.o.h. afstand van:
500 mm: 2550
400 mm: 2750
300 mm: 3000
Maximale afstand plaatdragende profielen g:
bij dwarse plaatsing: 500 mm

Montage

(MSH75) randprofielen bevestigen aan 2 tegenoverliggende wanden met spijkerpluggen h.o.h. 625 mm, na tussenvoeging van de Soepele isolatieband.

(MSV75) plaatdragende profielen klemmen in de (MSH75) randprofielen en vastmaken met een Teksschroef langs de onderzijde.
De profielen bevestigen aan 2 tegenoverliggende wanden met spijkerpluggen h.o.h. 1250 mm, na tussenvoeging van de Soepele isolatieband.
De maximale h.o.h.-afstand van de plaatdragende profielen bedraagt 500 mm bij dwarse plaatsing (of 400 mm bij overlangse plaatsing).
De plaatdragende profielen om de 2400 mm tegen uitknikken borgen.

Twee lagen (Gyproc® A) gipsplaten aanbrengen met Snelbouwschroeven (212/25 mm) om de 750 mm voor de eerste laag en met Snelbouwschroeven (212/35 mm) om de 250 mm voor de buitenste laag.
De platen, in principe, dwars tegen de plaatdragende profielen bevestigen en zo schikken dat de voegen van beide lagen platen geschrankt zijn.

In het plenum van het plafond eventueel voorzieningen zoals leidingen en elektra aanbrengen.
De naden tussen de platen en de binnenhoeken afwerken met voegband (P50 of G50) en voegproducten (JointFiller of Rifino Premium en ProMix Premium of JointFinisher Premium) volgens de voorschriften van de platenfabrikant . De schroefkoppen en eventueel het plaatoppervlak afwerken met dezelfde voegproducten in overeenstemming met het voorgeschreven kwaliteitsniveau. Voegen op droge platen, als er geen vormveranderingen ten gevolge van vocht- en/of temperatuurswisselingen te verwachten zijn en bij gecontroleerde hygrothermische omstandigheden op het werk (T > 7°C en RV tussen 40 en 70%).

Downloads

Gewicht: 
24 kg/m²
BIM plugin object: 
Ja
Brand langs profielzijde getest: 
Ja
To WEB: 
Ja
Brand langs plaatzijde getest: 
Ja
Max. h.o.h. afstand plaatdragende profielen - Overlangse plaatsing 1200mm plaatbreedte: 
400
Systeemnaam: 
MS 100 P/75.2
Systeemcategorie: 
Compositio_frame_Tra: 
MSH75