MS 138 dB P/125.1 A

Geluidswerend vrijdragend Metal Stud® plafond: enkele SoundBloc® beplating op MS frame, geïsoleerd

Samenstelling

Totale dikte:
138.00 mm
Profielen:
MSV125 + MSH125 mm
Beplating:
1 x 12,5 mm Gyproc® SoundBloc®
Gewicht:
17 kg/m²

Eigenschappen

Maximale overspanning bij h.o.h. afstand van:
500 mm: 4100
400 mm: 4350
300 mm: 4750
Maximale afstand plaatdragende profielen g:
bij dwarse plaatsing: 500 mm

Montage

(MSH125) randprofielen bevestigen aan 2 tegenoverliggende wanden met spijkerpluggen h.o.h. 625 mm, na tussenvoeging van de Soepele isolatieband.

(MSV125) plaatdragende profielen klemmen in de (MSH125) randprofielen en vastmaken met een Teksschroef langs de onderzijde.
De profielen bevestigen aan 2 tegenoverliggende wanden met spijkerpluggen h.o.h. 1250 mm, na tussenvoeging van de Soepele isolatieband.
De maximale h.o.h.-afstand van de plaatdragende profielen bedraagt 500 mm bij dwarse plaatsing (of 400 mm bij overlangse plaatsing).
De plaatdragende profielen om de 2400 mm tegen uitknikken borgen.

Een laag (SoundBloc®) gipsplaten aanbrengen met Snelbouwschroeven (HP/25 mm) om de 250 mm.
De platen, in principe, dwars tegen de plaatdragende profielen bevestigen en eventuele kopse voegen van de platen laten verspringen.

In geval van akoestische isolatie, de (Isover Sonepanel) glaswol nauwaansluitend aanbrengen in het plenum zodat een aaneengesloten geheel wordt gevormd. In geval van thermische en akoestische isolatie onder hellend dak, de (Isover Isoconfort 35 Isover Isoconfort 32) glaswol aanbrengen in een zodanige isolatiedikte dat de beschikbare ruimte volledig wordt opgevuld tot tegen het onderdak indien dit capillair en dampopen is (cfr. TV 251 van het WTCB). De isolatie tussen kepers en/of spanten klemmen. Wanneer een tweede laag wordt aangebracht, deze dwars over de eerste laag aanbrengen om zoveel mogelijk de eventuele koudebruggen (kepers/spanten) te minimaliseren. De isolatie (eventueel) luchtdicht afwerken door een vochtregulerend (Isover Vario KM Duplex) dampscherm aan te brengen op de onderstructuur. De verschillende dampschermbanen plaatsen met een overlapping van 100 tot 150 mm, en de naden afkleven met een eenzijdige (Isover Vario KB1) kleefband. De luchtdichte aansluiting van het vochtregulerende dampscherm met andere bouwdelen verzekeren door het aanbrengen van een dichtingsmastiek (Isover Vario DoubleFit), ononderbroken en met diameter 6 tot 8 mm waarop het vochtregulerende dampscherm licht wordt aangedrukt. De glaswolplaten en (eventueel) dampremmende laag plaatsen volgens de voorschriften van de glaswolfabrikant .
De naden tussen de platen en de binnenhoeken afwerken met voegband (P50 of G50) en voegproducten (JointFiller of Rifino Premium en ProMix Premium of JointFinisher Premium) volgens de voorschriften van de platenfabrikant . De schroefkoppen en eventueel het plaatoppervlak afwerken met dezelfde voegproducten in overeenstemming met het voorgeschreven kwaliteitsniveau. Voegen op droge platen, als er geen vormveranderingen ten gevolge van vocht- en/of temperatuurswisselingen te verwachten zijn en bij gecontroleerde hygrothermische omstandigheden op het werk (T > 7°C en RV tussen 40 en 70%).

Downloads

Gewicht: 
17 kg/m²
BIM plugin object: 
Ja
Brand langs profielzijde getest: 
Ja
To WEB: 
Ja
Brand langs plaatzijde getest: 
Ja
Max. h.o.h. afstand plaatdragende profielen - Overlangse plaatsing 1200mm plaatbreedte: 
400
Systeemnaam: 
MS 138 dB P/125.1 A
Systeemcategorie: 
Compositio_frame_Tra: 
MSH125