MS 155/2.50+50.2 AA

Metal Stud® scheidingswand: dubbele beplating op dubbel gekoppeld frame, geïsoleerd

Samenstelling

Totale dikte:
155.00 mm
Profielen:
MSV 50+50 + MSH 50-50 mm
Beplating:
2 x 12,5 mm Gyproc® A
Isolatie:
dikte 4040 mm - 16 kg/m³
Spouwhoogte:
105 mm
Gewicht:
46 kg/m²

Eigenschappen

Maximale bouwhoogte volgens DIN 18183:
Toepassingsgebied I: 4500 mm (woningen, bureaus, ziekenhuiskamers)
Toepassingsgebied II: 4000 mm (auditoria, tentoonstellingsruimten)
Brandweerstand:
EI 60
Rapport: ISIB 2015-A-067C
Maximale bouwhoogte volgens brandrapport:
Toepassingsgebied I: 4000 mm
Toepassingsgebied II: 4000 mm
Brandweerstand alleen geldig indien gemonteerd overeenkomstig de beschrijving zoals vermeld in het proefverslag.
Luchtgeluidisolatie: Rw: 55 dB
Rapport: KUL - TNO PV 4335/DGT-RPT-020027-35

Toegelaten gewicht per bevestigingspunt (kg)

Type bevestiging T F
Holle wandplug
25 50

Montage

Horizontale (MSH50) profielen bevestigen aan vloer en plafond met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm, na tussenvoeging van de Soepele isolatieband. Een tussenafstand tussen de frames van ten minste 5 mm behouden.

Verticale (MSV50) profielen klemmen in de horizontale (MSH50) profielen max. h.o.h. 600 mm. Soepele isolatieband aanbrengen ter plaatse van alle randaansluitingen tegen het gebouw.
De stijlen van beide frames aan elkaar koppelen door middel van gipsstroken met een hoogte van ten minste 300 mm. De koppeling aanbrengen op 1/3 en 2/3 van de wandhoogte.

Aan de buitenzijde van elk stijl- en regelwerk twee lagen (Gyproc® A) gipsplaten aanbrengen met Snelbouwschroeven (212/25 mm) om de 750 mm voor de eerste laag en met Snelbouwschroeven (212/35 mm) om de 250 mm voor de buitenste laag.
De platen, in principe, verticaal tegen de stijlen bevestigen en zo schikken dat de voegen geschrankt zijn zowel t.o.v. de platen aan de andere zijde als t.o.v. de platen aan dezelfde zijde van het frame.

In elk stijl- en regelwerk van de wand (GW) glaswol isolatie plaatsen met een dikte van 40 mm volgens de voorschriften van de glaswolfabrikant . Eventueel kunnen andere voorzieningen zoals leidingen, elektra en achterhout aangebracht worden.
De naden tussen de platen en de binnenhoeken afwerken met voegband (P50 of G50) en voegproducten (JointFiller of Rifino Premium en ProMix Premium of JointFinisher Premium) volgens de voorschriften van de platenfabrikant . De schroefkoppen en eventueel het plaatoppervlak afwerken met dezelfde voegproducten in overeenstemming met het voorgeschreven kwaliteitsniveau. Voor demonteerbare systemen gebruik een combinatie van Gyproc® LOOPD® Voegband en Gyproc® LOOPD® Voegmiddel (voor plaatsing, zie Gyproc® LOOPD® toepassingsrichtlijnen). Voegen op droge platen, als er geen vormveranderingen ten gevolge van vocht- en/of temperatuurswisselingen te verwachten zijn en bij gecontroleerde hygrothermische omstandigheden op het werk (T > 7°C en RV tussen 40 en 70%).

Downloads

Luchtgeluidisolatie - Spectrale aanpassingswaarde C: 
-4dB
Gewicht: 
46 kg/m²
Luchtgeluidisolatie - Spectrale aanpassingswaarde Ctr: 
-11dB
BIM plugin object: 
Ja
To SysSel: 
Ja
To WEB: 
Ja
Laboratorium: 
ISIB
Systeemnaam: 
MS 155/2.50+50.2 AA
max_hoogte_brand_gebied1: 
4000
max_hoogte_brand_gebied2: 
4000
Systeemcategorie: 
Compositio_frame_Tra: 
MSH 50-50