MS 210 HT/2.75-75.2 AA RC4

Metal Stud® inbraakwerende scheidingswand: dubbele beplating Gyproc“ Habito® op dubbel onafhankelijk frame, voorzien van isolatie

Samenstelling

Totale dikte:
210.00 mm
Profielen:
MSR 75 + MSH 75-75 mm
Beplating:
2 x 12,5 mm Gyproc® Habito®
Isolatie:
dikte 60 mm - 16 kg/m³
Gewicht:
78 kg/m²

Eigenschappen

Maximale bouwhoogte volgens DIN 18183:
Toepassingsgebied I: 3500 mm (woningen, bureaus, ziekenhuiskamers)
Toepassingsgebied II: 2750 mm (auditoria, tentoonstellingsruimten)
Brandweerstand:
EI 60
Rapport: ISIB 2015-A-067C
Maximale bouwhoogte volgens brandrapport:
Toepassingsgebied I: 3500 mm
Toepassingsgebied II: 2750 mm
Brandweerstand alleen geldig indien gemonteerd overeenkomstig de beschrijving zoals vermeld in het proefverslag.
Luchtgeluidisolatie: Rw: 67 dB
Rapport: Estim WTCB AC-20-014-07
Inbraakwerendheid:
Classificatie RC4
Rapport:
WTCB GSFM-20-105-01

Montage

Horizontale (MSP 75) profielen bevestigen aan vloer en plafond met bouten M6 h.o.h. 500 mm, na tussenvoeging van de Soepele isolatieband. Een tussenafstand tussen de frames van ten minste 10 mm behouden.

Verticale (MSR 75) randprofielen bevestigen aan de zijwanden met bouten M6 h.o.h. 500 mm, na tussenvoeging van de Soepele isolatieband. Verticale (MSV75) profielen klemmen in de horizontale (MSP 75) profielen max. h.o.h. 300 mm, ervoor zorgend dat de profielen van de frames mekaar niet raken. Verticale profielen van beide frames 150 mm laten verspringen.

Bevestig aan de buitenzijde van elk stijl- en regelwerk één laag (Staal/acier) met behulp van Zelftappende schroeven (Teks 4,2/13) om de 400 mm en daarna één laag (Habito®) gipsplaten met Snelbouwschroeven (TT/25) om de 200 mm.
Daarna één laag (Staal/acier) met behulp van (Lijm/colle) en tenslotte één laag (Habito®) aanbrengen met Snelbouwschroeven (TT/35) om de 200 mm.
De platen, verticaal tegen de stijlen bevestigen en zo schikken dat de voegen geschrankt zijn zowel t.o.v. de platen aan de andere zijde als t.o.v. de platen aan dezelfde zijde van het frame.

In elk stijl- en regelwerk van de wand (GW) glaswol isolatie plaatsen met een dikte van 60 mm volgens de voorschriften van de glaswolfabrikant . Eventueel kunnen andere voorzieningen zoals leidingen, elektra en achterhout aangebracht worden.
De naden tussen de platen en de binnenhoeken afwerken met voegband (P50 of G50) en voegproducten (JointFiller of Rifino Premium en ProMix Premium of JointFinisher Premium) volgens de voorschriften van de platenfabrikant . De schroefkoppen en eventueel het plaatoppervlak afwerken met dezelfde voegproducten in overeenstemming met het voorgeschreven kwaliteitsniveau. Voegen op droge platen, als er geen vormveranderingen ten gevolge van vocht- en/of temperatuurswisselingen te verwachten zijn en bij gecontroleerde hygrothermische omstandigheden op het werk (T > 7°C en RV tussen 40 en 70%).

Downloads

Luchtgeluidisolatie - Spectrale aanpassingswaarde C: 
-3dB
Gewicht: 
78 kg/m²
Luchtgeluidisolatie - Spectrale aanpassingswaarde Ctr: 
-10dB
BIM plugin object: 
Ja
To SysSel: 
Ja
To WEB: 
Ja
Laboratorium: 
ISIB
Systeemnaam: 
MS 210 HT/2.75-75.2 AA RC4
max_hoogte_brand_gebied1: 
3500
max_hoogte_brand_gebied2: 
2750
Systeemcategorie: 
Compositio_frame_Tra: 
MSH 75-75