EI 60

Afgehangen PlaGyp® S plafond: enkele beplating op enkel regelwerk, met bepleistering

Samenstelling

Totale dikte:
80.00 mm
Profielen:
PlaGyp® PC60/27 + PlaGyp® PU27/48 mm
Plafondhangers:
  • PlaGyp® NH/NL
  • PlaGyp® PD60/60
  • PlaGyp® PH60/..
  • PlaGyp® PU60/125
  • PlaGyp® PV60/120
Beplating:
1 x 9,5 Gyproc® Gyplat® 600 + 25 mm X Plus, X Pro
Gewicht:
38 kg/m²

Eigenschappen

Overspanning plaatdragende profielen a x Overspanning primaire profielen d:
800 mm
Maximale afstand plaatdragende profielen g:
bij dwarse plaatsing: 400 mm
Brandweerstand:
EI 60
Rapport: ISIB 2018-A-009

Montage

(PlaGyp® PU27/48) randprofielen bevestigen aan alle wanden rondom het plafond, met spijkerpluggen h.o.h. 625 mm, na tussenvoeging van de Soepele isolatieband.
Plafondhangers bevestigen met max. tussenafstand 800 mm en rekening houdend met een max. toelaatbare kracht per ophanger van 240 N; of 400 N voor de Nonius-hanger als het profiel langs beide zijden wordt vastgeschroefd op de hanger.

(PlaGyp® PC60/27) plaatdragende profielen monteren tussen de randprofielen en ophangen aan de plafondhanger.
De maximale h.o.h.-afstand van de plaatdragende profielen bedraagt 400 mm bij dwarse plaatsing (of -- mm bij overlangse plaatsing).

Een laag (Gyplat®) gipsplaten dwars aanbrengen met Snelbouwschroeven ( mm) om de mm. Minimaal 6 schroeven per plaatbreedte van 600 mm gebruiken.
Tussen de ronde langskanten een afstand van 3 à 5 mm laten.
De kopse voegen van de platen laten verspringen en steeds bevestigen op de (PlaGyp® PC60/27) plaatdragende profielen.

In het plenum van het plafond eventueel voorzieningen zoals leidingen en elektra aanbrengen.
Zo vlug mogelijk na het aanbrengen van de (Gyplat®) gipsplaten de bepleistering (X Pro) aanbrengen. De specie alleen met zuiver water aanmaken en zonder verdere toeslagstoffen. Hierbij de overlangs naden vol en zat zetten en de bepleistering aanbrengen over het volledige oppervlak. De bepleistering uitvoeren overeenkomstig Technische Voorlichtingen TV 199 en TV 201. Gipsbepleisteringen verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C. De gemiddelde dikte van de (X Pro) bepleistering volgt de algemene toepassingsrichtlijnen van het product, of de specifieke voorschriften volgens de geldende rapporten en attesten. De bepleistering insnijden ter plaatse van aansluitingen met andere materialen of structuren.

Downloads

Gewicht: 
38 kg/m²
BIM plugin object: 
Ja
Brand langs profielzijde getest: 
Ja
To SysSel: 
Ja
To WEB: 
Ja
Brand langs plaatzijde getest: 
Ja
Laboratorium: 
ISIB
Max. h.o.h. afstand plaatdragende profielen - Overlangse plaatsing 1200mm plaatbreedte: 
--
Systeemnaam: 
PlaGyp S/Gyplat
Systeemcategorie: 
Compositio_frame_Tra: 
PlaGyp® PU27/48